HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2022/2023

1. 7 września 2022 r.
2. 9 listopada 2022 r.
3. 14 grudnia 2022 r.
4. 29 marca 2023 r.
5. 24 maja 2023 r.
6. 19 maja 2021 r.

O zmianach oraz dodatkowych terminach, będą Państwo informowani poprzez dziennik elektroniczny.