RADA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2022/2023

Przewodnicząca Rady Rodziców
p. Urszula Krzemieniecka - Gietke (4GP)

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
p. Dariusz Olędzki (1G)

Skarbnik Rady Rodziców
p. Anna Grabowska (2C)

Dane do przelewu
Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego
ul. Ratuszowa 13
03-450 Warszawa
Bank PEKAO: 73 1240 6074 1111 0010 6839 1462