Deklaracja dostępności Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie
Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie, Technikum nr 20 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2003-08-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne
1. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
2. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
3. Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
4. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
5. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
6. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jan Grądzki.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 22 619 94 91
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie
Adres: ul. Ratuszowa 13
03-450 Warszawa
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 22 619 94 91
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek zlokalizowany w Warszawie przy ul. Ratuszowej 13. Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Ratuszowej, najbliższy przystanek autobusowy zlokalizowany jest przy ul. Ratuszowej - 50 m, przystanek tramwajowy - 150 m. Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi dla interesantów. Budynek jest trzykondygnacyjny, bez wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami niedostępna na parterze szkoły.

Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Zgodność ze standardami
Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.1 (AAA).

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Windows-Eyes, JAVS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Inne informacje i oświadczenia
Serwis zs-11.edu.pl został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.