PROJEKT ERASMUS+
nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015608
"Okno na świat - Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kompetencji kluczowych

uczniów Technikum nr 20 w Zespole Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego"


Termin wyjazdu 02.10 - 15.10.2022 r.