Rozpoczynamy projekt „Kompetencje kluczowe to nasz przepis na sukces” o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000133874 realizowane w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz projekt „Praktyki zawodowe na europejskim poziomie dla kierunków Technik Hotelarz oraz Technik Organizacji Turystyki” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000077344 realizowane w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.