Podziękowanie dla Technikum nr 20

Hotele są tak dobre jak ludzie, którzy w nich pracują

Podziękowanie za udział w II Edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich dla Technikum nr 20 w Zespole Szkół nr 11 im. Wł. Grabskiego w Warszawie.

Olimpiada Umiejętności Hotelarskich ma za zadanie przyczynienie się do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia branżowego, lepszego dostosowania praktycznych umiejętności i wiedzy uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa do potrzeb szybko zmieniającego się i wymagającego rynku pracy w branży hotelarskiej.