HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2020/2021

  

1. 9 września 2020 r.

2.12 listopada 2020 r.

3. 9 grudnia 2020 r.

4. 11 lutego 2021 r.

5. 24 marca 2021 r.

6. 19 maja 2021 r.

 

O zmianach oraz dodatkowych terminach,

 

będą Państwo informowani poprzez dziennik elektroniczny.