RADA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2020/2021

Przewodniczący Rady Rodziców

p. Waldemar Kowalczyk

 Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

p. Piotr Mroczek

Skarbnik Rady Rodziców

p. Elena Oleksy

  

Dane do przelewu

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego

ul. Ratuszowa 13

03-450 Warszawa

Bank PEKAO:  73 1240 6074 1111 0010 6839 1462