Doradztwo zawodowe - Zespół Szkół Nr 11 w Warszawie

Zespół Szkół nr 11
im. Władysława Grabskiego w Warszawie
Technikum nr 20
87 lat tradycji
Przejdź do treści

Menu główne:
CO ZAMIERZAM
ROBIĆ DALEJ?Zanim zdecydujesz czy chcesz kontynuować naukę czy podjąć pracę, warto dowiedzieć się nieco o sobie. Poniższe linki pomogą Ci się dowiedzieć w jakim kierunku możesz się rozwijać i jakie są Twoje predyspozycje?
JEŚLI CHCESZ:
Kontynuować swój kierunek kształcenia na studiach stacjonarnych (dziennych)

Plusy
-będę jeszcze lepszym specjalistą w swoim zawodzie i przez to bardziej cenionym przez pracodawców pracownikiem;
-pracodawcy bardziej cenią osoby kończące studia w trybie dziennym;
-będę więcej zarabiał(a);
-będę miał(a) możliwość kształcenia się za granicą w ramach różnych programów ( np. Erasmusa);
-będę mógł(a) skorzystać z akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i założyć własną firmę w profesjonalny sposób;
-poznam fajnych ludzi1. UCZYĆ SIĘ

Wybrać inny kierunek kształcenia na studiach stacjonarnych

-będę specjalistą w dwóch dziedzinach, co zwiększy moją elastyczność na rynku pracy;
-będę miał szansę rozwoju kariery lepiej dostosowaną do swoich zainteresowań i potrzeb

Minusy
-będę musiał(a) dalej się uczyć, a nie lubię tego;
-będę na utrzymaniu rodziców2. ŁĄCZYĆ PRACĘ ZAWODOWĄ
Z NAUKĄ
Możliwośći zatrudnienia
1. Na umowę o pracę (na czas nieokreślony lub na czas określony)
2. Zatrudnienie w niepełnym wymairze godzin (na pół etatu)
3. Na umowy cywilno - prawne (umowy o dzieło, umowy zlecenia)

PAMIĘTAJ: Młodzi ludzie najszczęściej są zatrudniani na umowę na czas określony lub na umowy cywilno - prawne. Jest to niekorzystne zajwisko, mające wiele konsekwencji społecznych, np. przynależność do prekariatu.
Zob.

Podjęcie nauki w trybie niestacjonarnym (wieczorowym lub sobotnio-niedzielnym)
Zalety:
-szybsza samodzielność finansowa
-możliwość pogodzenia pracy zawodowej z nauką

3. PRACOWAĆ!
Sposoby poszukiwania pracy

Z badań Głownego Urzędu Statystycznego wynika, że najczęstszym sposobem znalezienia pierwszej pracy po ukończeniu szkoły jest poszukiwanie strudnienia bezpośrednio u pracodawcy oraz za pośrednictwem rodziny i przyjaciół, rzadziej można znaleźć pracę przez internet oraz urząd pracy.

Warto się jednak zarejestrować w Powaitowym Urzędzie Pracy. Co może zaoferować urząd pracy?
Specjalne wsparcie dla młodych osób do 30 roku życia np.
-staże
-prace interwencyjne
-bony: zatrudnieniowy, na zasiedlenie, stażowy, szkoleniwoy, środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej

ciekawe linki:

 
Copyright © Zespół Szkół  nr 11 w Warszawie
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego