Na środku czerwony napis technik handlowiec na błękitnym tle. Po lewej stronie stoi mężczyzna w niebieskiej koszuli i krawacie.  W rękach trzyma teczkę, za nim stoi biały samochód. Po prawej stronie logo szkoły.

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

Klasy czwarte

Sprzedaż towarów kl. 1C

Pracownia sprzedaży kl. 1C

Pracownia handlu kl.1C

Organizacja sprzedaży kl. 1C/2CP 

Podstawy towaroznawstwa kl. 1C/2C/2CP

BHP kl.1C/1E

 

Pracownia handlu kl. 2C

Pracownia sprzedaży kl. 2C

Podstawy działalności gospodarczej w handlu kl. 2C

Organizacja sprzedaży towarów kl. 2C

Sprzedaż towarów kl. 2C/2CP

Podstawy towaroznawstwa kl. 2C/2CP

Język angielski zawodowy kl. 2C

BHP kl. 2CP

Sprzedaż towarów kl. 3C

Obsługa klientów kl. 3C

Symulacyjna firma handlowa kl. 3C

Marketing w działalności handlowej kl. 3C

Język angielski zawodowy kl. 3C

Obsługa klientów kl. 4C

Symulacyjna firma handlowa kl. 4C

Marketing w działalności handlowej kl. 4C

Język angielski zawodowy kl. 4C

Czarny napis technik hotelarstwa na błękitnym tle. Po lewej stronie zdjęcie hotelu. Na pierwszym planie basen i kwiaty w doniczkach. Po prawej logo szkoły.

Klasy pierwszeKlasy drugieKlasy trzecie  Klasy czwarte

Organizacja pracy służby pięter/Pracownia służby pięter Kl. 1G

Podstawy hotelarstwa kl. 1G

Obsługa konsumenta kl. 1G

Język angielski zawodowy kl. 1G

BHP kl. 1G

Pracownia obsługi konsumenta kl. 2H

Pracownia służby pięter kl. 2G/2H

Usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim kl. 2G/2H/2GP

Pracownia usług dodatkowych kl. 2G/2H/2GP

Organizacja pracy służby pięter kl. 2G/2GP/2H

Podstawy hotelarstwa kl. 2G/2H/2GP

Obsługa konsumenta kl. 2G/2H/2GP

Język angielski kl. 2G/2H

BHP kl. 2G/2GP/2H

Techniki pracy w hotelarstwie kl. 3G 

Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego kl. 3G

Obsługa informatyczna w hotelarstwie kl. 3G

Marketing usług hotelarskich kl. 3G

Język angielski zawodowy kl. 3G

Język angielski zawodowy Kl. 4G

Biały napis technik organizacji turystyki na błękitnym tle. Po lewej stronie zdjęcie Tadż Mahal. Po prawej logo szkoły.

Klasy pierwszeKlasy drugieKlasy trzecieKlasy czwarte

Podstawy turystyki kl. 1E 

Geografia turystyczna kl. 1E

Informacja turystyczna
Organizacja imprez i usług turystycznych
Obsługa turystyczna
Pracownia rezerwacji imprez i usług turystycznych

Język angielski zawodowy kl. 1E

Organizacja Imprez i Usług Turystycznych
Pracownia Organizacji Imprez i Usług Turystycznych
Pracownia Obsługi Turystycznej
Pracownia Informacji i Promocji Turystycznej
Pracownia Rezerwacji Imprez i Usług Turystycznych

BHP kl. 1E

Marketing usług turystycznych kl. 2E 

Geografia turystyczna kl. 2E

Podstawy turystyki kl. 2E/2EP

Informacja turystyczna
Organizacja imprez i usług turystycznych
Obsługa turystyczna
Pracownia rezerwacji imprez i usług turystycznych

Język angielski zawodowy kl. 2E

Organizacja Imprez i Usług Turystycznych
Pracownia Organizacji Imprez i Usług Turystycznych
Pracownia Obsługi Turystycznej
Pracownia Informacji i Promocji Turystycznej
Pracownia Rezerwacji Imprez i Usług Turystycznych

Marketing usług turystycznych kl. 3E 

Geografia turystyczna kl. 3E

Podstawy działalności gospodarczej w turystyce kl. 3E

Informacja turystyczna
Organizacja imprez i usług turystycznych
Obsługa turystyczna
Pracownia rezerwacji imprez i usług turystycznych

Język angielski zawodowy kl. 3E

Informacja turystyczna
Organizacja imprez i usług turystycznych
Obsługa turystyczna
Pracownia rezerwacji imprez i usług turystycznych

Język angielski zawodowy kl. 4E

Zielony napis technik ekonomista na błękitnym tle. Po prawej stronie na stole leży tablet z wykresami, obok stoi filiżanka z kawą, leżą kartki i długopis. Po prawej logo szkoły.

Klasy drugieKlasy trzecieKlasy czwarte

Systemy komputerowe kl. 2A

Sprzedaż krajowa i zagraniczna kl. 2A

Rozliczenie finansowe jednostki organizacyjnej kl. 2A

Praca biurowa kl. 2A

Podstawy ekonomii kl. 2A

Gospodarowanie zasobami rzeczowymi kl. 2A

Elementy prawa kl. 2A/2AP

Kadry i płace kl. 2A/2AP

Planowanie przedsięwzięć gospodarczych kl. 2A/2AP

Język angielski zawodowy kl. 2A

Biuro rachunkowe kl. 3A

Rachunkowość finansowa kl. 3A

Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej kl. 3A

Działalność przedsiębiorstwa kl. 3A

Język angielski zawodowy kl. 3A

Biuro rachunkowe kl. 4A

Rachunkowość finansowa kl. 4A

Język angielski zawodowy kl. 4A

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PrzedmiotKlasy pierwszeKlasy drugieKlasy trzecieKlasy czwarte
Język polskiwszystkie klasy 
matematykaKl. 1C/1E/1G

kl. 2A/2C

kl. 2E

kl. 2G/2H

kl. 2Ap

kl. 2Cp/2Ep/2Gp

kl. 3A/3C

kl. 3E

kl. 3G

kl. 4A/C

kl. 4E/4G

języki angielskiKl. 1C/1E/1G
biologiakl. 1A/1C/1Gkl. 2Ap/2Cp/2Ep/2Gp
chemiakl. 1A/1C/1Gkl. 2Ap/2Cp/2Ep/2Gp
edukacja dla bezpieczeństwakl. 1C/1E/1G
filozofiakl. 1C/1E/1G
fizykakl. 1C/1E/1Gkl. 2Ap/2Cp/2Ep/2Gp
geografia

kl. 1E

kl. 1C/1G

kl. 2Ap/2Cp

kl. 2E

kl. 3E/3Gkl. 4E/4G
historia i społeczeństwokl. 3E/3G
historia

kl. 2A/2C/2E/2G/2H

kl. 2Ap/2Cp/2Gp/2Hp

informatykakl. 1C/1E/1G

kl. 2Ap/2Cp/2Ep/2Gp

podstawy przedsiębiorczościkl. 2Ap/2Cp/2Ep/2Gp
religiakl. 1C/1E/1G kl. 2Ap/2Cp/2Ep/2Gp kl. 3A/3E/3G/3Gkl. 4AC/4E/4G
wiedza o kulturzekl. 2A/2C/2E/2G/2H 
wychowanie fizycznewszystkie klasy