Lista podręczników na nowy rok szkolny 2021/2022

dla klas pierwszych

TECHNIK HANDLOWIEC KL. 1C

TECHNIK HOTELARSTWA KL. 1G

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI KL. 1E