Projekty - Zespół Szkół Nr 11

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności
Handlu trudno jest się nauczyć siedząc tylko za szkolną ławką. Trzeba też spróbować swoich sił za prawdziwą ladą, ale także poznać urządzenia, których używali sprzedawcy przed wiekami. Celem naszego projektu jest przeprowadzenie lekcji w Muzeum Handlu w Bratysławie. Uczniowie klasy o profilu Handlowiec będą mogli na własne oczy zobaczyć jak handlowano w Europie Środkowej przed wiekami i jak handluje się dziś. Będą mogli wejść do sklepu kolonialnego, czy też do sklepu z prawdziwego zdarzenia, w którym zobaczą kolekcję wag czy kas rejestracyjnych.


Staże w Europie - szansą poznania specyfiki działania firmy europejskiej realizowane ze środków POWER na zasadach programu Erazmus+ sektor kształcenie i szkolenia zawodowe. Wyjazdy do Grecji  40 osób zawody: technik obsługi turystycznej, hotelarstwa, handlowiec


WARSZAWO, WEŹ ODDECH
Technikum nr 20  w  I semestrze roku szkolnego 2017/2018 bierze udział w projekcie ekologicznym „Warszawo, Weź Oddech” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Program ten ma na celu podniesienie kompetencji i wzrost świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i członków społeczności lokalnych na temat niskiej emisji i sposobów ochrony czystości powietrza. Projekt korzysta z różnorodnych i angażujących form pracy, wspierając uczniów i uczennice oraz pracujących z nimi nauczycieli i nauczycielki w poruszaniu zagadnień związanych z czystością powietrza. Przy tym oferuje ciekawe i ambitne zajęcia przedmiotowe oraz działania wzmacniające kompetencje społeczne realizowane metodą projektu uczniowskiego.
Celem programu „Warszawo, weź oddech” jest przede wszystkim budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska.

W bieżącym roku szkolnym Technikum nr 20 przystąpiło do projektu „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego”(EPAS). EPAS jest programem edukacyjnym skierowanym do uczniów szkół średnich w szczególności liceów i techników. W roku 2015 rozpoczyna się pilotażowa faza programu, w której wezmą udział wybrane szkoły z Mazowsza i Dolnego Śląska. W kolejnych latach planowane jest objęcie programem kolejnych regionów Polski. Szkoła, która pomyślnie zakończy swój udział w programie otrzyma tytuł: "Szkoły - Ambasadora Parlamentu Europejskiego".
Cele programu:
- pobudzenie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim;
  -    przekazanie uczniom informacji na temat wpływu UE i PE na ich życie codzienne;
-   młodzi ludzie dowiedzą się, jakie możliwości daje im obywatelstwo europejskie, jak mogą działać w zakresie integracji europejskiej i dlaczego głosowanie w wyborach do PE w 2019 roku jest tak istotne.W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół nr11 im.W.Grabskiego w Warszawie przystąpił do realizacji profilaktycznego programu "Bezpieczny szkoła, bezpieczny uczeń". Realizacja programu "Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń" ma zapewnić wzrost bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego młodzieży w naszej placówce.

Celem ogólnym programu jest więc:
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa młodzieży poprzez ochronę  przed zagrożeniami płynącymi ze środowiska zewnętrznego, popularyzowanie podstaw pozytywnych przy jednoczesnym tworzeniu mody na "rozsądne, bezpieczne zachowanie" oraz opracowanie algorytmu działania w razie wystąpienia zdarzeń zagrażających na terenie szkoły. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w spotkaniach  z przedstawicielami straży pożarnej, ratownikiem medycznym, pedagogiem szkolnym. Młodzież naszej szkoły aktywie angażuje się w zadaniach wyznaczonych w projekcie.

W wyniku wdrożenia programu "Bezpieczna szkoła" w ZS nr 11 uczniowie i nauczyciele powinni uzyskać wiedzę i umiejętności na temat:
§  Konieczności podejmowania różnych działań na rzecz tworzenia bezpiecznych warunków życia i zdrowia, nie tylko fizycznego.
§  Własnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w codziennym życiu - swoje i innych ludzi.
§  Konieczności przestrzegania w codziennym życiu określonych zasad bezpieczeństwa
§  Konieczności podejmowania działań mających na celu przeciwstawianie się przemocy
§ Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w Sieci. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego