Projekty - Zespół Szkół Nr 11

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności
W bieżącym roku szkolnym Technikum nr 20 przystąpiło do projektu „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego”(EPAS). EPAS jest programem edukacyjnym skierowanym do uczniów szkół średnich w szczególności liceów i techników. W roku 2015 rozpoczyna się pilotażowa faza programu, w której wezmą udział wybrane szkoły z Mazowsza i Dolnego Śląska. W kolejnych latach planowane jest objęcie programem kolejnych regionów Polski. Szkoła, która pomyślnie zakończy swój udział w programie otrzyma tytuł: "Szkoły - Ambasadora Parlamentu Europejskiego".
Cele programu:
   - pobudzenie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim;
  -    przekazanie uczniom informacji na temat wpływu UE i PE na ich życie codzienne;
   -   młodzi ludzie dowiedzą się, jakie możliwości daje im obywatelstwo europejskie, jak mogą działać w zakresie integracji europejskiej i dlaczego głosowanie w wyborach do PE w 2019 roku jest tak istotne.W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół nr11 im.W.Grabskiego w Warszawie przystąpił do realizacji profilaktycznego programu "Bezpieczny szkoła, bezpieczny uczeń". Realizacja programu "Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń" ma zapewnić wzrost bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego młodzieży w naszej placówce.

Celem ogólnym programu jest więc:
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa młodzieży poprzez ochronę  przed zagrożeniami płynącymi ze środowiska zewnętrznego, popularyzowanie podstaw pozytywnych przy jednoczesnym tworzeniu mody na "rozsądne, bezpieczne zachowanie" oraz opracowanie algorytmu działania w razie wystąpienia zdarzeń zagrażających na terenie szkoły. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w spotkaniach  z przedstawicielami straży pożarnej, ratownikiem medycznym, pedagogiem szkolnym. Młodzież naszej szkoły aktywie angażuje się w zadaniach wyznaczonych w projekcie.

W wyniku wdrożenia programu "Bezpieczna szkoła" w ZS nr 11 uczniowie i nauczyciele powinni uzyskać wiedzę i umiejętności na temat:
§  Konieczności podejmowania różnych działań na rzecz tworzenia bezpiecznych warunków życia i zdrowia, nie tylko fizycznego.
§  Własnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w codziennym życiu - swoje i innych ludzi.
§  Konieczności przestrzegania w codziennym życiu określonych zasad bezpieczeństwa
§  Konieczności podejmowania działań mających na celu przeciwstawianie się przemocy
§ Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w Sieci. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego